Dopravy a platby

Seznam a informace o dopravách a platbách:

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a) v provozovně prodávajícího v hotovosti
b) při objednání zboží přes internet můžete využít platby kartou on-line, při on-line platbě jsou akceptovány platební karty Visa a MasterCard a platební tlačítka banka. Po odeslání košíku budete v obou případech přesměrováni na platební bránu mBank. Veškerá komunikace probíhá formou nejbezpečnějšího šifrování mezi PC kupujícího a bankou. Transakce je schvalována bankou, nikoliv prodávajícím, proto je případné zamítnutí transakce nutné řešit s bankou kupujícího.
Poskytovatele platební brány, společnosti ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, e-mail: platby-podpora@comgate.cz, tel: +420 228 224 267, web: www.comgate.cz/cz/.
4.2 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží.
Cena za poskytnutí fotografie je stanovena jako cena za každou fotografii zvlášť, a to v závislosti na velikosti formátu, v němž může být posléze užita.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
Cena dopravy na vybranou pobočku sítě společnosti Zásilkovna – 59 Kč
Cena dopravy společností Zásilkovna přímo na vybranou adresu – 89 Kč
Cena u zahraničních zásilek dle aktuálního ceníku.
5.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
5.2 Při převzetí zboží je kupující vždy povinen zkontrolovat
a) neporušenost obalů zboží
b) stav zboží
5.3 Objednávka bude zpracována až po přijetí požadované platby na bankovní účet.
Místem dodání zboží (v případě tištěných fotografií) je adresa uvedená v objednávce.

Platby online